Is the Court of Justice of the EU more Europeanist than Member State governments?

No, because it strictly applies the laws Member States have previously approved.
8% (7 votes)
No, because Member States have retained the power to appoint and re-appoint judges.
4% (4 votes)
Yes, because of its institutional design, it has been able to push integration forward when governments have been unable to.
85% (78 votes)
Yes, because of judicial drift, which has fuelled the kind of Euroscepticism that led to Brexit.
3% (3 votes)
Total votes: 92

Comments

Member state governmentes created the Court when theu created the European Communities. Somethimes the court contradicts a member state or a set of member states, and appears to interpret EU treaties in a more Europeanist fashion than member states had agreed. Why? The different options offer alternative explanations. The first two options say the court is not more Europeanist than the governments that created it. The last two options say that it is actually active in promoting European integration. Options 1 and 3 argue that the judges never try to deviate from the wishes of the masters that appointed them. Options 2 and 4 consider the possibility of judicial drift that member state governments try to control with greater or lesser success. The different options need to be analyzed in order to find the one that corresponds to reality better.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Curtea de Justitie a UE, este instanta suprema a UE, care urmareste ca legislatia sa fie aplicata uniform in toate tarile membre UE. CJUE, este mai europeista decat Consiliul, deoarece ea are ca baza de lucru legislatia comunitara. care este superioara celei nationale. In ciuda faptului ca judecatorii sunt desemnati de guvernele nationale, acestia odata pusi in fata unui caz ce trebuie solutionat, trebuie sa ia decizii independent fata de statele din care provin, si in conformitate cu legislatia comunitara. Inca de la infiintare CJUE a urmarit o mai buna integrare comunitara, fapt pentu care a contribuit la completarea tratatelor UE, care erau incomplete de la baza, a infiintat Piata Comuna, in care dreptul UE are aplicabilitate uniforma in toate statele membre. Prin tratatul de la Maastricht din 1992, Curtea a sustinut implementarea Cetateniei Europene, deoarece este un drum larg deschis spre o integrare mai buna. Toate aceste motive demonstreaza ca, CJUE este mai europeista decat Consiliul, insa cu toate acestea, uneori guvernele statelor membre, uneori, nu accepta cu usurinta anumite solutii si propuneri venite din partea Curtii, deoarece le poate dezavantaja, dar acest fapt demonstreaza inca o data obiectivitatea si prudenta Curtii.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 16
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. Curtea soluţionează recursurile şi cererile introduse de instituţiile comunitare sau de statele membre împotriva actelor instituţiilor sau comportamentelor greşite ale statelor membre. Curtea de Justiție a UE este mai europeista decât guvernele statelor europene pentru ca, datorită designului său instituțional, aceasta a reușit să avanseze procesul de integrare atunci când guvernele nu au putut. Consider ca Curtea de Justiție a UE constituie un instrument de îmbunătățire a integrării în UE, de stabilire a unei legături între cetățeanul UE și instituțiile UE.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este una dintre cele șapte instituții ale UE.CJUE interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. Parerea mea este ca CJUE este mult mai europenistă decât guvernele statelor membre, tinand cont de "hotărârea pronunțată la 15 iulie 1964 în cauza Costa/Enel a avut un rol esențial în definirea dreptului Comunității Europene ca sistem independent, având întâietate în raport cu prevederile legale naționale. În mod similar, hotărârea din 5 februarie 1963, pronunțată în cauza Van Gend & Loos, a stabilit principiul conform căruia dreptul comunitar este direct aplicabil de către instanțele statelor membre" - unde ni se arata ca legislația comunitară e pusă mai presus decât cea națională. De asemenea, "unul dintre marile merite ale Curții a fost enunțarea principiului potrivit căruia tratatele nu trebuie interpretate în mod rigid, ci trebuie considerate în contextul stadiului de integrare și al obiectivelor pe care le-au stabilit".
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 14
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție este curtea supremă a Uniunii Europene . Înființată în 1952 ,Curtea Europeană de justiție are rolul de a asigura uniformitatea interpretării și aplicării dreptului comunitar și are competența de a soluționa decizii care implică statele membre , instituții comunitare , companii sau persoane fizice din spațiul UE . Jurisdicția sa acoperă numai problemele specifice legate de aplicarea Tratatelor Comunității și ale Uniunii . În prezent cunoscută ca și Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE ) , această instituție este una Europeistă ,contribuind foarte mult la integrarea europeană , mai mult chiar și decât statele membre . Aceasta a avut un rol determinant în implementare și dezvoltarea Pieței Unice dar și a conceptului de cetățenie europeană . Prin prisma supremației dreptului comunitar asupra celui național Curtea de Justiție a judecat litigiul dintre Costa și Enel sau speța Van Gend en Loss . Faptul că această instituție este mai europeistă decât guvernele naționale în ciuda faptului că judecătorii curții sunt numiți de către guvernele statelor membre îl putem înțelege privind la modelul spațial al politicii Uniunii Europene , și anume deciziile sunt luate de către Curte prin majoritate simplă , spre deosebire de consiliu care le ia prin majoritate calificată . Astfel , Curtea de Justiție este categoric mai europeistă decât Consiliul Uniunii Europene sau decât guvernele statelor membre , iar dezacordul unor state referitor la unele decizii luate de aceasta afirmă obiectivitatea cu care aceasta acționează .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 16
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

The Court of Justice of the European Union (CJEU) interprets EU law to make sure it is applied in the same way in all EU countries, and settles legal disputes between national governments and EU institutions. It makes easier and more rightfully to manage the right system of EU. CJEU deals with requests for preliminary rulings from national courts, certain actions for annulment and appeals.) This institution of the European Union (EU) encompasses the whole judiciary. So , I guess, it is really democratic and transparent institution, which is one of the stages in order to achieve the justice.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

In my opinion the Court of Justice of the EU is more Europeanist than Member State governments because of its institutional design, it has been able to push integration forward when governments have been unable to. In this way they become a supreme power, even if the members of the Court of Justice are elected by each country.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 10
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Prin activitatea sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, s-a manifestat ca una dintre cele mai europeniste structuri, uneori anticipând , impulsionând, iar alte ori depășind guvernele Statelor Membre. În pofida faptului că judecătorii CJUE sunt aleși de către Statele Membre, design-ul insituțional al CJUE a permis aprofundarea integrării europene. Practic, tratele Uniunii Europene au rolul unei Constituții, iar respectarea acestora este vegheată de CJUE. În acest sens putem analiza exemplu Van Gend en Loos, care subliniază efectul direct pe care tratele le au asupra cetățenilor și cel de-al doilea caz, Costa versus Enel, care accentuează supremația tratelor (adică a dreptului comunitar versus dreptul intern). Aceste două cazuri au schițat o Constituție a Uniunii Europene, la care CJUE a apelat pentru a depăși limitele prevăzute inițial de guvernele Statelor Membre, întrucât Tratatele ratificate erau analizate într-o formulă separată. Prin aceste decizii, CJUE s-a manifestat drept mai europenistă decât guvernele Statelor Membre, facilitând integrarea. Un alt motiv pentru care CJUE este mai europenistă decât guvernele Statelor Membre, este faptul că a promovat Piața Unică și în special, principiul recunoașterii mutuale care spune că odată ce un produs are permisiunea de a fi comercializat într-un stat din Uniunea Europeană, atunci acesta are permisiunea de a fi vândut pe tot teritoriul Uniunii Europene. Acest principiu al recunoașterii mutuale poate fi extins însă și în alte sfere și în plus, CJUE, a fost prima care a introdus conceptul de cetățenie europeană și toate beneficiile oferite de aceasta. În concluzie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este mai europenistă decât guvernele Statelor Membre ale Uniunii Europene.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 11
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. În anumite circumstanțe, Curtea poate fi sesizată de persoane fizice, întreprinderi sau organizații care doresc să introducă o acțiune împotriva unei instituții UE pe care o suspectează că le-a încălcat drepturile.In primul rand, rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene este de a se asigura ca legislatia Uniunii Europene este interpretata in acelasi mod in toate tarile membre ale blocului comunitar si garanteaza ca tarile si institutiile UE se supun dreptului european. În urma hotărârii pronunțate la 15 iulie 1964 în cauza Costa/Enel care a avut un rol esențial în definirea dreptului Comunității Europene ca sistem independent, având întâietate în raport cu prevederile legale naționale și totodată hotărârea din 5 februarie 1963, pronunțată în cauza Van Gend & Loos, a stabilit principiul conform căruia dreptul comunitar este direct aplicabil de către instanțele statelor membre - unde ni se arata ca legislația comunitară e pusă mai presus decât cea naționala, aflam ca instituția CJUE este una mult mai europenista decât guvernele naționale.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 14
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a înființa în anul 1952 și are sediul la Luxemburg, structura instituțională a întâmpinat numeroase modificări, ultima dintre acestea este aceea că din 2019 va crește numărul de judecători- câte 2 judecători din fiecare țară a UE( până de curând era compusă din câte un judecător din fiecare țară a UE). Rolurile care îi sunt atribuite acestei instituții o întrebuințează ca fiind mult mai europeistă decât statele membre, căci ea asigură ca legislația UE să fie interpretată și aplicată în același mod în toate țările UE, garantează ca țările și instituțiile UE să se supună dreptului european; ceea ce contribuie în mod semnificativ la procesul de integrare a țărilor(stabilind procesul de armonizare dintre legislația UE și a statului-național). Prin intermediul jurisprudenței sale, Curtea de Justiție a consacrat obligația administrațiilor și a instanțelor naționale de a aplica pe deplin dreptul Uniunii Europene în cadrul sferei lor de competență, adică supremația dreptului Uniunii asupra dreptului național. Un alt element reprezentativ pentru Curtea de Justiție este introducerea principiului efectului direct al dreptului comunitar în statele membre, aceasta permite cetățenilor europeni să invoce în mod direct normele juridice ale UE în fața instanțelor judecătorești naționale. Miile de hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție au consecințe importante în viața din fiecare zi a cetățenilor Uniunii Europene , contribuind în mod considerabil la îmbunătățirea standardelor privind protecția drepturilor omului; de garantare a unor acțiuni din partea UE pentru piața unică, pentru soluționarea litigiilor juridice dintre guvernele naționale și instituțiilor europene. Astfel, Curtea de Justiție reprezintă un mecanism de protecție a dreptului comunitar a UE în fața acțiunilor de interpretare distorsionată a legislației UE din partea statelor membre, ceea ce se întâmplă la momentul actual, și de aplicare a legislației în toate țările membre.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote