Is the Court of Justice of the EU more Europeanist than Member State governments?

No, because it strictly applies the laws Member States have previously approved.
8% (7 votes)
No, because Member States have retained the power to appoint and re-appoint judges.
4% (4 votes)
Yes, because of its institutional design, it has been able to push integration forward when governments have been unable to.
85% (78 votes)
Yes, because of judicial drift, which has fuelled the kind of Euroscepticism that led to Brexit.
3% (3 votes)
Total votes: 92

Comments

Curtea de Justitie a UE (CJUE) reprezinta una dintre cele șapte instituții ale Uniunii Europene. Infiintata in anul 1952, cu sediul la Luxembourg, ea este considerata a fi mai mult europenista deoarece contribuie foarte mult la integrarea europeană , mai mult chiar și decât statele membrere, avand un rol important in implementarea și dezvoltarea Pieței Unice, asigură că legislația UE este interpretată și aplicată în același mod în toate țările UE; ea garantează că țările și instituțiile UE se supun dreptului european. Instanțele naționale ale țărilor UE sunt obligate să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației europene, dar există riscul ca instanțele din țări diferite să interpreteze legislația în mod diferit. Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea unui act legislativ al UE, aceasta poate să solicite opinia Curții de Justiție. Odata cu hotărârea pronunțată la 15 iulie 1964 în cauza Costa/Enel, care a avut un rol esențial în definirea dreptului Comunității Europene ca sistem independent, a pus accentul pe faptul ca aceasta este mai europenista decat guvernele statelor membre si prin simplul fapt ca aceasta lucrează cu legislația comunitară, care e pusă mai presus decât cea națională. În mod asemanator, hotărârea din 5 februarie 1963, pronunțată în cauza Van Gend & Loos, a stabilit principiul conform căruia dreptul comunitar este direct aplicabil de către instanțele statelor membre. In concluzie, Curtea de Justiție s-a relevat a fi o forță motrice a procesului de integrare europeana, ea poate actiona europenist, pentru a face mai usoara aplicarea legislatiei comunitare in statele membre. (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_ro)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 11
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este mult mai europeană decât guvernele statelor membre deoarece datorită designului său instituțional a reușit să forțeze integrarea înainte de a fi imposibilitatea guvernelor. Judecătorii sunt delegați să exprime independența guvernelor statelor membre. Acestea au reușit să să avanseze procesul de integrare atunci când guvernele nu au putut. Tratatele Uniunii Europene au rolul unei Constituții, iar respectarea acestora este supravegheată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea de Justiție garantează protecția drepturilor comunitare a Uniunii Europene în fața legislației Uniunii.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 11
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este una dintre cele șapte instituții ale UE. Ea reunește două instanțe: Curtea de Justiție propriu-zisă și Tribunalul și are ca responsabilitate jurisdicția Uniunii Europene. Aceste instanțe asigură interpretarea corectă și aplicarea corespunzătoare a dreptului primar și a dreptului secundar al Uniunii pe teritoriul acesteia. Curtea de Justiție verifică legalitatea actelor emise de instituțiile Uniunii și hotărăște cu privire la respectarea de către statele membre a obligațiilor ce le revin în temeiul dreptului primar și al celui secundar. De asemenea, Curtea oferă interpretări ale dreptului Uniunii, la solicitarea judecătorilor naționali. Curtea de Justiție a Uniunii Europene este mult mai europeană decât guvernele statelor membre deoarece datorită designului său instituțional a reușit să forțeze integrarea înainte de a fi imposibilitatea guvernelor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 9
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justitie a Uniunii Europene este cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene în materie de drept al Uniunii, dar nu și de drept național. Nu este posibilă contestarea deciziilor instanțelor naționale în fața Curtea de Justitie, ci mai degrabă instanțele naționale adresează întrebări cu privire la dreptul UE la Curtea de Justitie. Cu toate acestea, instanța națională are în cele din urmă sarcina de a aplica interpretarea rezultată la faptele din cazul dat. Cu toate că numai instanțele de recurs definitiv sunt obligate să facă trimitere la o chestiune de drept comunitar atunci când se adresează. Tratatele conferă Curtea de Justitie puterea de aplicare consistentă a legislației UE în întreaga UE. Curtea, de asemenea, acționează ca arbitru între instituțiile UE și poate anula drepturile legale ale acesteia din urmă dacă acționează în afara competențelor sale.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 10
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I consider that the Court of Justice of the EU is more Europeanist than Member State governments, because of its institutional design, it has been able to push integration forward when governments have been unable to. Firstly, the Court of Justice of the EU strengthened the rights of citizens and has made EU law more effective. The role of the Court of Justice of the EU is to ensure that EU laws are respected by the EU’s institutions and Member States. Also, the Court of Justice job is to ensure that the laws are applied in the same way in all of the Member States. As a matter of fact the Court of Justice of the EU has been able to push forward rights that all EU citizens enjoy, such as privacy rights, equal treatment, worker rights and environment protection. The Court of Justice of the EU guarantees that EU citizens have the benefit of the protection of EU laws. In conclusion, i belive that the Court of Justice of the EU has been able to push integration forward and as a result i think that it can be considered more Europeanist that Member State governments.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 12
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Jocob Reese Mogg din raise an issue that most adepts of an "Union as a Federation" struggle to answer satisfactorily, as did madame May. It has been long-established that matter that pertain to judicial problems be sorted out by the state and within the state's rule and grasp, and this is a matter that goes beyond mere tradition or custom. At a very basic level, it is simply more anthropologically ethical that a community seeks to do justice on itself by it's own standards of moral order and fairness, and unless humanity can unanimously agree on a set universal principles of ethical behavior that are incontestable both from a practical and philosophical point of view, the argument still stands. As that is not the case, is easily understood why some people prefer a simple, top-down centralized system of justice that is ran by their own peers by people they can relate to by proxy if nothing else. The problem of judicial drift might become a reality with time or not, this solely depends on the EU loosening or tightening it's grip on the project of possible federalization, Brexit certainly poses a threat to it.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 8
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea Europeană de Justiție este instituția judiciară a Uniunii Europene,este o instituție mult mai mult decât europeistă , chiar dacă judecătorii acesteia sunt desemnaţi de guvernele statelor membre.Aceasta a avut un rol destul de important de-a lungul timpului prin implicarea sa în diferitele proiecte și evenimente ce au avut loc,în a asigura uniformitatea interpretării și aplicării dreptului comunitar avănd competența de a rezolva decizii care implică statele membre , instituțiile , companiile sau persoane fizice din spațiul UE. CEJ susține tratatele și asigură că legea europeană este interpretată și aplicată în același mod în întreaga UE prin diferite forme de acțiune în justiție. Totodată,acesta decide dacă instituțiile UE acționează în mod legal și soluționează problemele dintre acestea,și dacă acestea iși respectă obligațiile legale. Astfel că,CEJ interpretează și aplică regulile pieței unice și aproape tot ceea ce face UE.Așadar, acesta este mai europenistă în sensul în care ajuta la integrarea europeană prin reunirea legilor ale diferitelor țări, prin punerea accentului pe individ și pe drepturile sale cât și pe respectarea drepturilor fundamentale ale acestuia, în special pe respectarea valorilor Uniunii Europene pe care fiecare cetățean le are la cunoștiință, care sunt esențiale pentru viitorul și integrarea UE. Astfel , Curtea de Justiție este cu siguranță mai europeistă decât Consiliul Uniunii Europene sau decât guvernele statelor membre , iar dezacordul unor state referitor la unele decizii luate de aceasta afirmă obiectivitatea și modul cu care aceasta decide să acționeaze și să ia atitudine.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este cea care interpretează legislația UE în acest mod asigurându-se că aceasta este aplicată în același mod în toate țările UE. De asemenea, un alt rol fundamental îl reprezintă soluționarea conflictele juridice existente dintre guvernele naționale și instituțiile UE. Astfel că, aceste roluri fundamentale nu fac altceva decât să contribuie și mai mult la integrarea europeană, fiind o instituție europeistă, mai mult chiar ca și statele membre. Deși aceasta este alcătuită din 28 de judecători numiți de către guvernele statelor membre nu o face mai puțin europeistă lucru reflectat în modalitatea de luare a deciziilor prin intermendiul majorității simple. De asemenea, putem susține că această instituție este mai europeistă plecând și de la rolul său fundamental de implementare și dezvoltare a Pieței Unice alături de introducerea conceptului de cetățenie europeană și beneficiile aferente acesteia. În concluzie, având în atenție și principiul supremaţiei dreptului comunitar asupra dreptului intern, această instituție este una europeistă.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 12
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Europeismul Curții de Justiție (una dintre cele 7 instituții ale UE, înființată în 1952 și cu sediul la Luxemburg) judecată în raport cu guvernele statelor membre, dar și cu celelalte instituții ale sferei comunitare, este mai accentuat, ipoteză validă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, fiind un garant al implementării tratatelor în legislațiile naționale, Curtea își demonstrează statutul europenist și prin intermediul independenței judecătorilor cu toate că sunt delegați de guvernele statelor componente din Uniune. Legat de independența dreptului european în raport cu normele ce reglementeză spațiul național și preeminența de care aceasta se bucură în vederea implementării deciziilor, directivelor, regulamentelor și a recomandăriilor în legislațiile interne a statelor membre, putem corela cazul Costa vs Enel din 1964 în urma căruia aceasta a fost obținută. Directa aplicabilitate a dreptului comunitar asupra celui intern a fost reglementată juridic cu un an mai devreme (1963) prin speța Van Gend & Loos. Contribuția CJUE la integrarea europeană, pe lângă jurisdicția ei în problemele ce pot apărea în aplicarea Tratatelor Comunității și Uniunii, este rolul pe care aceasta l-a jucat în implementarea și consolidarea Pieței Unice, precum și a cetățeniei europene, un aspect deloc de neglijat dacă comparăm nivelul de implicare al statelor membre asupra integrării europene. O altă dovadă a europeismului CJUE în opoziție cu celelate instiuții comunitare, o reprezintă modelul spațial al politicii UE, referindu-mă la modul prin care deciziile Curții sunt luate (majoritate simplă) și la Consiliu (majoritate calificată). Totodată, faptul că au existat dezaprobări din partea statelor membre cu privire la deciziile Curții, pe care acestea le-au găsit opuse intereselor naționale (unele dintre ele, un exemplu în acest sens este Marea Britanie), decizii însă care erau raliate la obiectivele Uniunii Europene cuprinse în acquis-ul comunitar, ceea ce demonstrează încă o dată, atât gradul de obiectivitate cu care Curtea operează, cât și implicarea ei în adâncirea procesului de integrare europeană. https://academic.oup.com/icon/article/12/1/136/628616
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 6
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

După cum am observat procesul de construcție și integrare europeană duce la afirmarea faptului că Curtea de Justiție a Uniunii Europene este mai europeistă decât guvernele statelor membre. În acest sens, Curtea de justiție, printre alte atribuții, este responsabilă cu garantarea faptului ca dreptul comunitar(superior celui național) să fie interpretat și implementat la fel în fiecare stat membru. Pentru aceasta , CJUE ține sub observație funcționarea legală a celorlalte instituții comunitare și controlează respectarea obligațiilor de către statele membre și implementarea de către acestea a dreptului Uniunii la cererea instituțiilor juridice naționale. Cu toate că judecătorii Curții sunt desemnați de către guvernele naționale, ajunși în funcție își pronunță independența față de acestea. În timp ce CJUE protejează respectarea drepturilor și a intereselor tuturor cetățenilor europeni, state le vor urmări mereu maximizarea beneficiilor naționale, indiferent de domeniul dezbătut în Consiliu. În această ordine de idei,prin detașamentul față de interesele naționale Curtea de Justiție a Uniunii Europene promovează integrarea europeană demonstrănd că într-adevăr, în comparație cu Consiliul, este o instituție mai europeistă.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 6
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote