Is the Court of Justice of the EU more Europeanist than Member State governments?

No, because it strictly applies the laws Member States have previously approved.
8% (7 votes)
No, because Member States have retained the power to appoint and re-appoint judges.
4% (4 votes)
Yes, because of its institutional design, it has been able to push integration forward when governments have been unable to.
85% (78 votes)
Yes, because of judicial drift, which has fuelled the kind of Euroscepticism that led to Brexit.
3% (3 votes)
Total votes: 92

Comments

Curtea de Justiție a Uniunii Europene interpretează legislația UE asigurându-se că aceasta este aplicată în mod corect în toate țările UE. Desi judecatorii Curtii de Justitie sunt numiti de statele membre, deciziile acestora pot fi independente avand in vedere votul secret, acestia fiind pusi in situatia de a vota uneori impotriva statului din care fac parte pentru binele comun al Uniunii Europene. Astfel acestia sunt mai europeisti decat statele membre, dorind binele comun pe cand statele membre urmaresc interese proprii.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 6
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justitie a Uniunii Europene este institutia suprema de justitie a Uniunii Europene. Aceasta are competenta de a facilita interpretarea si aplicarea dreptului comunitar in statele membre. De asemenea aceasta judeca litigii ce implica statele membre, institutii comunitare, companii sau persoane fizice din spatiul UE. Aceasta institutie este una europeista ce a avut un rol determinant in dezvoltarea pietei unice si a ideii de cetatenie europeana. In ciuda faptului ca membrii aacestei institutii sunt numiti de catre guvernele statelor membre, de multe ori aceasta are o abordare mult mai europeista si face mult mai mult decat statele membre pentru integrarea UE. Acest lucru poate fi inteles privind la modelul spatial al UE ce prevede ca, Tratatele se aproba de catre guverne prin unanimitate, deciziile Consiliului sunt luate prin majoritatea calificata iar cele ale curtii de justitie prin majoritate simpla. In concluzie, Curtea de Justitie este fara indoiala mai europeista decat guvernele statelor membre cat si consiliu UE, si nu a ezitat sa o arate de atatea ori.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

The role of the European Court of Justice is to ensure that EU law is interpreted and applied in the same way across all EU countries, guaranteeing that EU countries and institutions respect European law. From my point of view, the Court of Justice of the EU is more Europeanist than Member State governments, even if the judges of the court are appointed by the governments of the Member States, because this is guided by community legislation more than national legislation. Also, it is more Europeanist because the decisions of the Court of Justice of the EU are taken by using the voting system called "simple majority", thus giving equal importance to each state.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 8
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I believe that "yes" yes, and he was ready to push European integration when governments failed. There is a difference between the policies and economies of European countries, but the Court resolves this gap through interchangeable principles and adaptation to the laws of individual states. The EU is an important part of the EU, which is equally regulated in different countries, and national courts can take an example from the EU Court.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este una dintre cele șapte instituții ale UE. Se compune din două instanțe de judecată: Curtea de Justiție și Tribunalul. Acesta este responsabil pentru jurisdicția Uniunii Europene. Instanțele asigură interpretarea și aplicarea corectă a dreptului Uniunii primare și secundare în UE. Acestea examinează legalitatea actelor instituțiilor Uniunii și decid dacă statele membre și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației primare și secundare. Curtea de Justiție oferă, de asemenea, interpretări ale dreptului Uniunii atunci când judecătorii naționali solicită acest lucru. Se asigură că legislația UE este interpretată și aplicată în același mod în toate țările UE; garantează că țările și instituțiile UE se supun dreptului european.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de justiție a Uniunii Europene, numită în trecut Curtea Europeană de Justiție își are sediul în Luxemburg și este organul juridic suprem al Uniunii Europene. Curtea de Justiţie este compusă din 28 de judecători şi 11 avocaţi generali. Judecătorii şi avocaţii generali sunt desemnaţi de comun acord de guvernele statelor membre, după consultarea unui comitet al cărui rol este de a emite un aviz cu privire la capacitatea candidaţilor de a exercita funcţiile respective. Pentru a-şi îndeplini cu bine misiunea, Curţii i-au fost atribuite competenţe jurisdicţionale bine definite, pe care le exercită în cadrul procedurii întrebărilor preliminare şi al diferitelor categorii de acţiuni. Ea aplica dreptul comunitar și are sarcina de a lua decizii care implică statele membre , instituții comunitare , companii sau persoane fizice apartinand Uniunii Europene . Jurisdicția sa acoperă numai problemele specifice legate de aplicarea Tratatelor Comunității și ale Uniunii .Aceasta institutie contribuie foarte mult la integrarea europeană, avand un rol determinant privind implementarea si evolutia Pieței Unice. CJUE actioneaza indiferent de natura cauzei, procedura include o fază scrisă şi, dacă este cazul, o fază orală, care este publică. Trebuie totuşi să se facă distincţia între, pe de o parte, procedura întrebărilor preliminare şi, pe de altă parte, celelalte acţiuni (acţiuni directe și recursuri).In concluzie , Curtea de Justiție este in mod clar mai europeistă decât guvernele statelor membre sau a Consiliul Uniunii Europene .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justitie a Uniunii Eurpoene are rolul de a asigura că legislația UE., este interpretată și aplicată în același mod în toate țările UE, garantează că țările și instituțiile UE se supun dreptului european.Curtea de Justitie urmareste respectarea legislației , ceea ce presupune introducerea unor actiuni împotriva unui guvern național care nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de legislația europeană. Aceste acțiuni pot fi inițiate de Comisia Europeană sau de altă țară din UE. În cazul în care țara vizată se dovedește a fi vinovată, ea are obligația de a remedia situația imediat. În caz contrar, se poate introduce o a doua acțiune împotriva ei, care poate conduce la aplicarea unei amenzi. Astfel ,putem concluziona faptul ca in pofida faptului ca membrii CJUE sunt alesi de guvernele statelor UE , acestea trebuie sa asigure că legile se aplică în același mod în toate țările membre .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Instanta suprema a Uniunii Europene este Curtea de Justitie, scopul principal al acesteia fiind acela de garatie sau de asigurare ca legislatia este aplicata corect in toate statele membre ale Uniunii Europene, totodata asigurand un nivel juridic intre guvernele nationale si institutiile uniunii. Un rol determinant il are in implementarea si dezvoltarea Pietei Unice. Putem remarca faptul ca aceasta institutie are un caracter puternic europeist in comparatie cu guvernele nationale, procedeul edificator fiind acela ca aceste instante judecatoresti sunt desemnate tot de guvernele statelor membre. In final putem conchide ca Curtea de Justitie are un caracter europeist comparativ cu Constiliul Uniunii Europene si guvernele statelor membre, obiectivitatea fiind remarcata in dezacordurile cu privire la anumite decizii care se opun intereselor unor state.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE pentru a se asigura că este aplicată în același mod în toate țările UE și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile UE. Astfel, desi judecătorii și avocații generali sunt numiți de statele membre, de comun acord, pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit, aceasta este o institușie mai eurpenistă decât Consiliul. Un argument în această direcție revine chiar din hotărârile în cauzele care îi sunt înaintate spre soluționare, printer care: interpretarea legislației(hotărâri preliminare), respectarea legislației (este vorba despre acțiuni introduse împotriva unui guvern național care nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de legislația europeană), anularea unor acte legislative ale UE(acțiuni în anulare), garantarea unei acțiuni din partea UE(Parlamentul, Consiliul și Comisia au obligația de a adopta anumite decizii în anumite situații. Dacă nu fac acest lucru, guvernele statelor membre, celelalte instituții ale UE și în anumite condiții persoanele fizice sau întreprinderile pot înainta o plângere Curții) și desigur sancționarea instituțiilor UE(acțiuni în despăgubire). Mai mult decât atât, CJUE a avut rol determinant în implementare și dezvoltarea Pieței Unice dar și a conceptului de cetățenie europeană. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 6
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I think that the Court of Justice of EU is more Europeanist that the member state gouvernments because of its institutional design, it has been able to push integration forward when governments have been unable to (answer 3). Not all the member states are familiar to the EU laws and in some cases their opinions could be in confict with the Court of Justices decisions. This could happen in the cases of the states which before entering in EU space, were lead using a different system of government than the democratic one or where the democracy wasn't understood very well because of the previously ideologies.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 8
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote