Is the Court of Justice of the EU more Europeanist than Member State governments?

No, because it strictly applies the laws Member States have previously approved.
8% (7 votes)
No, because Member States have retained the power to appoint and re-appoint judges.
4% (4 votes)
Yes, because of its institutional design, it has been able to push integration forward when governments have been unable to.
85% (78 votes)
Yes, because of judicial drift, which has fuelled the kind of Euroscepticism that led to Brexit.
3% (3 votes)
Total votes: 92

Comments

Curtea Europeană de Justiție (CJUE) interpretează legislația Unieunii Europene pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. Se poate afirma faptul că aceasta este mai europenistă decât guverne statelor membre, întrucât Curtea are drept interes garantarea că țările și insituțiile Uniunii se supun dreptului european, iar nerespectarea acelor măsuri poate fi imediat sancționată. De vreme ce guverne statelor membre pot fi conduse de îndeplinirea intereselor propii, Curtea se asigură că este înfăptuit, în primul rând, interesul comun al Uniunii Europene ca întreg.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. În anumite circumstanțe, Curtea poate fi sesizată de persoane fizice, întreprinderi sau organizații care doresc să introducă o acțiune împotriva unei instituții UE pe care o suspectează că le-a încălcat drepturile. Curtea pronunță hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate spre soluționare. Cele mai frecvente tipuri de cauze sunt: interpretarea legislației (hotărâri preliminare), respectarea legislației (acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor sau proceduri de infringement), anularea unor acte legislative ale UE (acțiuni în anulare), garantarea unei acțiuni din partea UE (acțiuni în constatarea abținerii de a acționa), sancționarea instituțiilor UE (acțiuni în despăgubire).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 5
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I choose answer 3, the Court of Justice of the EU is more Europeanist than Member State governments because of its institutional design, it has been able to push integration forward when governments have been unable to. The Court of Justice of the EU has a lot of power than any governement of a country and can use it like it wants.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 6
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

In my pojnt of view the ECJ has the important function of upholding the treaties that govern the EU and ensuring that the European Union Law is interpreted and applied in the same way across Europe by allowing different court proceedings
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

The EU court of justice has done some great things, has solved many issues and in many cases because these people in the EU court have noting to do with any case they are judging, the right decision has been taken, no bribery no favouritism or anything else. I believe that this court is a really good idea as it can be totally impartial, can see the case for what it is and judge objectively .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

I chose no3 because there has to be one organism that legiferates and supervises over all members.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote