What is the purpose of EU citizenship?

Eliminating barriers to the mobility of workers, tourists and shoppers in order to realise the single market.
95% (105 votes)
Buying support for the EU single market in poor member states by allowing their peoples to move to more advanced welfare states.
5% (5 votes)
Total votes: 110

Comments

Dacă ne referim la conţinutul programei naţionale, dimensiunea europeană a educaţiei în domeniul cetăţeniei este plină de dificultăţi conceptuale. În UE şi în ţările în curs de integrare în UE, dimensiunea europeană a educaţiei cetăţeneşti este definită de acumularea de cunoştinţe şi aptitudini care permit cetăţenilor şi potenţialilor cetăţeni ai UE să înţeleagă realitatea instituţională din UE, drepturile conferite de cetăţenia europeană (inclusiv dreptul de a vota pentru alegerile în Parlamentul European şi dacă este rezident într-un alt stat membru al UE să participe la alegerile locale sau municipale) şi funcţionarea procedurală a instituţiilor Uniunii Europene 5. În alte tări, în particular în multe state membre ale Consiliului Europei, care până acum nu sunt considerate a fi potenţiale candidate la integrarea în UE, atenţia este îndreptată în direcţia găsirii de puncte comune de interes între cetăţenii unei Europe lărgite. În ţările din fosta Uniune Sovietică şi în sud-estul Europei, cetăţenia europeană este atractivă dar iluzorie, fiind asociată cu percepţiile materiale ale existenţei, libertatea de mişcare şi absenţa războiului sau a conflictelor violente, astfel încât cerul liber al UE reprezintă pentru colectivitate ochii minţii.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Cetățenii UE sunt liberi să comercializeze și să transporte bunuri, servicii și capitaluri prin granițele UE, fără restricții privind mișcările de capital și taxe. Cetățenii au, de asemenea, dreptul de a vota și de a candida în alegerile locale din țara în care locuiesc, în alegerile europene și în Inițiativa Cetățenească Europeană.Cetățenia UE conferă, de asemenea, dreptul la protecție consulară de către ambasadele altor state membre ale UE atunci când țara de cetățenie a unei persoane nu este reprezentată de o ambasadă sau de un consulat în țara în care aceștia solicită protecție. Cetățenii UE au, de asemenea, dreptul de a se adresa direct Parlamentului European, Ombudsmanului European și agențiilor UE în propria lor limbă, cu condiția că problema ridicată să se afle în competența acestei instituții. Istoric vorbind, principalele avantaje de a fi un cetățean al unui stat UE a fost dreptul la liberă circulație între statele membre. Totuși, odată cu crearea cetățeniei europene, au luat ființă și anumite drepturi politice. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că cetățenii să fie „reprezentați direct la nivelul Uniunii, în Parlamentul European” și de „a participa la viața democratică a Uniunii” (Tratatul privind Uniunea Europeană, Titlul II, Art. 10). Sunt acordate în special următoarele drepturi: Drepturi politice Votarea în alegerile europene: dreptul de a vota și a candida la alegerile pentru Parlamentul European, în orice stat membru UE (articolul 22) Votarea în cadrul alegerilor municipale: dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale într-un stat UE, altul decât statul al cărui cetățean este (articolul 22) Acces la documentele guvernamentale europene: dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei(articolul 15) Petiții către Parlamentul European și Ombudsman: dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și dreptul de a apela la Ombudsmenul European pentru a le aduce în atenție cazuri de proastă administrare ale organismelor și instituțiilor Uniunii, cu excepția organelor de legale (articolul 24) Drepturi lingvistice: dreptul de a adresare și de a apela la instituțiile UE în una din limbile oficiale și de a primi răspuns în aceeași limbă (articolul 24) Dreptul la liberă circulație Dreptul la liberă circulație și ședere: un drept de liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii și dreptul de a lucra în orice poziție (inclusiv serviciile publice naționale, cu excepția acelor posturi din sectorul public care implică exercitarea competențelor conferite de dreptul public și de protejare a intereselor generale ale autorităților naționale și locale (articolul 21), pentru care însă nu există o singură definiție). Libertatea de discriminare pe cetățenie: dreptul de a nu fi discriminat pe motive de naționalitate în domeniile de aplicare a tratatului (articolul 18) Drepturi în străinătate Dreptul la protecție consulară: dreptul la protecție din partea autorităților consulare a altor state membre, atunci când într-un stat non-UE nu există autoritate diplomatică a statului cetățeanului european (articolul 23): acest lucru se datorează faptului că nu toate statele membre mențin ambasade în fiecare țară din lume (doar 16 țări au o singură ambasadă a unui stat UE).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 3
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Cetățenia europeană este complementară cetățeniei naționale și conferă drepturi, cum ar fi dreptul de a vota în alegerile europene, dreptul la libera circulație și dreptul la protecție consulară din partea ambasadelor altor state UE. Cetățenii UE sunt liberi să comercializeze și să transporte bunuri, servicii și capitaluri prin granițele UE, fără restricții privind mișcările de capital și taxe. Cetățenii au, de asemenea, dreptul de a vota și de a candida în alegerile locale din țara în care locuiesc, în alegerile europene și în Inițiativa Cetățenească Europeană. Cetățenia UE conferă, de asemenea, dreptul la protecție consulară de către ambasadele altor state membre ale UE atunci când țara de cetățenie a unei persoane nu este reprezentată de o ambasadă sau de un consulat în țara în care aceștia solicită protecție. Cetățenii UE au, de asemenea, dreptul de a se adresa direct Parlamentului European, Ombudsmanului European și agențiilor UE în propria lor limbă, cu condiția că problema ridicată să se afle în competența acestei instituții.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote